Hanke
Kehittämishanke - 15166

Rural ACT

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

24.09.2015 - 22.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on lisätä ja jatkaa jo hankittua Leader-alueen keskeisten toimijoiden kansainvälistä hankeyhteistyötä, tiedonvälitystä, hanketoimintaan liittyvää osaamista, asiantuntijuuden markkinointia sekä parantaa erilaisin toimin alueen kansainvälistä kilpailukykyä. Hanke toteutetaan huomioiden alueellisten osapuolten lähtökohdat ja kohdistaen toimenpiteitä niiden mukaisesti mahdollisimman paljon aluetaloudellista hyötyä tuottaen. Yhteisten hanketoimenpiteiden tavoitteena on parantaa erilaisten toimijoiden kansainvälisen toiminnan laatua sekä lisätä kansainvälisen verkostoitumisen määrää alueella.Toiminta-alueen sisäisin toimin lisätään hanketoiminnan tehokkuutta entisestään, erityisesti painotetaan elinkeino- ja yrityslähtöisyyttä Hankkeessa tiedotetaan eri tavoin kansainvälistymisen tuomista toiminta- ja rahoitusmahdollisuuksista, avustetaan toiminnallisesti kuntien, yhdistysten, oppilaitosten, yhteisöjen ja yksittäisten toimijoiden kansainvälistymistä sekä lisätään tietoutta kansainvälistymisen tuomista mahdollisuuksista. Lisäksi hankkeessa järjestetään kansainvälisiä vierailuja ja isännöidään kansainvälisten vieraiden matkoja alueella. Kv-koordinaattori avustaa muiden toimijoiden hakemien kansainvälisten hankkeiden hakemus- ja sopimusasioissa sekä hallinnoin Leader-ryhmän omia kv-hankkeita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

15166

Aloituspäivämäärä

24.09.2015

Loppumispäivämäärä

22.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt