Projekt
Utvecklingsprojekt - 15166

Rural ACT

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

24.09.2015 - 22.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on lisätä ja jatkaa jo hankittua Leader-alueen keskeisten toimijoiden kansainvälistä hankeyhteistyötä, tiedonvälitystä, hanketoimintaan liittyvää osaamista, asiantuntijuuden markkinointia sekä parantaa erilaisin toimin alueen kansainvälistä kilpailukykyä. Hanke toteutetaan huomioiden alueellisten osapuolten lähtökohdat ja kohdistaen toimenpiteitä niiden mukaisesti mahdollisimman paljon aluetaloudellista hyötyä tuottaen. Yhteisten hanketoimenpiteiden tavoitteena on parantaa erilaisten toimijoiden kansainvälisen toiminnan laatua sekä lisätä kansainvälisen verkostoitumisen määrää alueella.Toiminta-alueen sisäisin toimin lisätään hanketoiminnan tehokkuutta entisestään, erityisesti painotetaan elinkeino- ja yrityslähtöisyyttä Hankkeessa tiedotetaan eri tavoin kansainvälistymisen tuomista toiminta- ja rahoitusmahdollisuuksista, avustetaan toiminnallisesti kuntien, yhdistysten, oppilaitosten, yhteisöjen ja yksittäisten toimijoiden kansainvälistymistä sekä lisätään tietoutta kansainvälistymisen tuomista mahdollisuuksista. Lisäksi hankkeessa järjestetään kansainvälisiä vierailuja ja isännöidään kansainvälisten vieraiden matkoja alueella. Kv-koordinaattori avustaa muiden toimijoiden hakemien kansainvälisten hankkeiden hakemus- ja sopimusasioissa sekä hallinnoin Leader-ryhmän omia kv-hankkeita.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

15166

Startdatum

24.09.2015

Slutdatum

22.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner