Hanke
Kehittämishanke - 175440

Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen Tenojokilaaksossa

Utsjoen kunta

31.10.2021 - 29.06.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Saamelaisen kulttuuriperinteen vahvistaminen Tenojokilaaksossa -hanke keskittyy ennen kaikkea Tenonlaakson perinteiseen elinkeinoon lohestukseen liittyvien taitojen, tietojen ja perinteiden tallentamiseen. Lisäksi hanke selvittää jo olemassa olevaa jokivarren paikkojen alkuperäisnimistöä. Lohestukseen liittyy monia perinteisiä osaamisalueita jokiveneen veistämisestä itse kalastukseen, saaliin käsittelyyn, valmistukseen ja myymiseen sekä edellä mainittuihin niveltyen perinteiseen lohimatkailuun, joka alkoi kehittyä jo 1800-luvun skotlantilaisten perhokalastajien myötä ja josta alkoi muodostua 1950-luvulla todellinen elinkeino. Hankkeen tuloksena syntyy eri muodoissa taltioitua, helposti löydettävää ja luvallisesti käytettävää perinnetietoa koulujen, matkailun sekä muiden sidosryhmien käyttöön. Hankkeen toteuttaminen sitouttaa vahvasti paikallisia yksityisiä, yhdistyksiä, yrityksiä ja koulun edustajia mukaan hankkeen toteuttamiseen ja hankkeen lopputuloksena syntyvien taltiointien käyttöön ja hyödyntämiseen monipuolisesti.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

175440

Aloituspäivämäärä

31.10.2021

Loppumispäivämäärä

29.06.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt