Hanke
Kehittämishanke - 18500

Säkylän Pyhäjärven alueen luontomatkailuhanke

Leader Satasilta ry

07.12.2015 - 22.02.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Säkylän Pyhäjärven alueen luontomatkailuhankkeen tavoitteena on kehittää alueen vetovoimaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävänä luontomatkailukohteena. Säkykän Pyhäjärven, Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteisen maakuntajärven, tulee olla yhtenäinen markkinoitava kokonaisuus. Hankkeella edistetään luonnon hyödyntämättömän liiketoimintapotentiaalin ja elinkeinomahdollisuuksien käyttöönottoa. Hanke linkittää alueen valtakunnalliseen Visit Finlandin Outdoors Finland ¿katto-ohjelmaan. Hankkeen kohderyhmänä ovat matkailuyritykset eri toimialoilta (luonto-, ohjelmapalvelu-, elämystuotanto-, majoitus-, ravitsemis-, liikunta- ja hyvinvointiala), oheispalvelut / kahvilat, huoltamot, kaupat, yhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat, kuntien matkailu-, vapaa-aika-, liikunta- ja ympäristötoimet sekä palveluita käyttävät kuluttajat. Hankkeessa luodaan alueelle yhtenäinen markkinointistraegia, järjestetään koulutusta ja opintomatkoja, tehdään tuotetestausta ja panostetaan laatuun, markkinoidaan aluetta sekä tuotteistetaan reitistöjä ja luontokohteita.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

18500

Aloituspäivämäärä

07.12.2015

Loppumispäivämäärä

22.02.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt