Projekt
Utvecklingsprojekt - 18500

Säkylän Pyhäjärven alueen luontomatkailuhanke

Leader Satasilta ry

07.12.2015 - 22.02.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Säkylän Pyhäjärven alueen luontomatkailuhankkeen tavoitteena on kehittää alueen vetovoimaa valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittävänä luontomatkailukohteena. Säkykän Pyhäjärven, Varsinais-Suomen ja Satakunnan yhteisen maakuntajärven, tulee olla yhtenäinen markkinoitava kokonaisuus. Hankkeella edistetään luonnon hyödyntämättömän liiketoimintapotentiaalin ja elinkeinomahdollisuuksien käyttöönottoa. Hanke linkittää alueen valtakunnalliseen Visit Finlandin Outdoors Finland ¿katto-ohjelmaan. Hankkeen kohderyhmänä ovat matkailuyritykset eri toimialoilta (luonto-, ohjelmapalvelu-, elämystuotanto-, majoitus-, ravitsemis-, liikunta- ja hyvinvointiala), oheispalvelut / kahvilat, huoltamot, kaupat, yhdistykset ja muut yleishyödylliset toimijat, kuntien matkailu-, vapaa-aika-, liikunta- ja ympäristötoimet sekä palveluita käyttävät kuluttajat. Hankkeessa luodaan alueelle yhtenäinen markkinointistraegia, järjestetään koulutusta ja opintomatkoja, tehdään tuotetestausta ja panostetaan laatuun, markkinoidaan aluetta sekä tuotteistetaan reitistöjä ja luontokohteita.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

18500

Startdatum

07.12.2015

Slutdatum

22.02.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Datainsamlingsprojekt, industriell forskning (80 procent).

Projektkaraktär

Interregional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner