Hanke
Kehittämishanke - 13961

Salpausselästä kansainvälinen matkailukohde – Salpausselkä Geopark

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2015 - 04.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Geologisesti mielenkiintoisiin kohteisiin kohdistuva matkailu on yksi luontomatkailun trendeistä. European Geoparks Network (EGN) on vuonna 2000 Unescon suojeluksessa perustettu yhteistyöorganisaatio, jonka tavoitteena on tukea Geopark-alueiden kestävää taloudellista kehitystä geoturismin kehittämisen kautta ja samalla suojella geodiversiteettiä. Geologian ohella Geopark-alueilla pidetään esillä luonnon- ja kulttuuriperinnön arvoja. Salpausselkä muodostaa geologisesti ainutlaatuisen ja kansainvälisesti merkittävän kokonaisuuden, jonka kehityshistoria on näkyvissä monissa kohteissa alueella. Salpausselästä kansainvälinen matkailukohde -esiselvityshankkeessa selvitetään tarkemmin geologisesti merkittävät kohteet, niiden potentiaali toimia liiketoiminnan perustana sekä kuntien ja muiden matkailutoimijoiden halukkuus ja sitoutuminen pysyvän luontomatkailun kehittämismallin toteuttamiseen. Hanke edistää kestävän kehityksen ehtojen jalkauttamista maaseudun yritysten ja muiden organisaatioiden liike-toimintaan. Hankkeen hallinnoija on Lahden ammattikorkeakoulu, asiantuntijapartnerina toimii Geologian tutkimuskeskus. Hankkeen toteutusalueena ovat Uudenmaan, Hämeen, Päijät-Hämeen ja osin Kymenlaaksossa olevat kunnat. Hankkeen tuloksena saadaan teemapohjaista, yhteistyötä lisäävää geologista tietoa sekä selvitys luontomatkailun pysyvän toimintamallin edellytyksistä. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2016-28.2.2017.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

13961

Aloituspäivämäärä

31.12.2015

Loppumispäivämäärä

04.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt