Projekt
Utvecklingsprojekt - 13961

Salpausselästä kansainvälinen matkailukohde – Salpausselkä Geopark

Lab-ammattikorkeakoulu Oy

31.12.2015 - 04.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Geologisesti mielenkiintoisiin kohteisiin kohdistuva matkailu on yksi luontomatkailun trendeistä. European Geoparks Network (EGN) on vuonna 2000 Unescon suojeluksessa perustettu yhteistyöorganisaatio, jonka tavoitteena on tukea Geopark-alueiden kestävää taloudellista kehitystä geoturismin kehittämisen kautta ja samalla suojella geodiversiteettiä. Geologian ohella Geopark-alueilla pidetään esillä luonnon- ja kulttuuriperinnön arvoja. Salpausselkä muodostaa geologisesti ainutlaatuisen ja kansainvälisesti merkittävän kokonaisuuden, jonka kehityshistoria on näkyvissä monissa kohteissa alueella. Salpausselästä kansainvälinen matkailukohde -esiselvityshankkeessa selvitetään tarkemmin geologisesti merkittävät kohteet, niiden potentiaali toimia liiketoiminnan perustana sekä kuntien ja muiden matkailutoimijoiden halukkuus ja sitoutuminen pysyvän luontomatkailun kehittämismallin toteuttamiseen. Hanke edistää kestävän kehityksen ehtojen jalkauttamista maaseudun yritysten ja muiden organisaatioiden liike-toimintaan. Hankkeen hallinnoija on Lahden ammattikorkeakoulu, asiantuntijapartnerina toimii Geologian tutkimuskeskus. Hankkeen toteutusalueena ovat Uudenmaan, Hämeen, Päijät-Hämeen ja osin Kymenlaaksossa olevat kunnat. Hankkeen tuloksena saadaan teemapohjaista, yhteistyötä lisäävää geologista tietoa sekä selvitys luontomatkailun pysyvän toimintamallin edellytyksistä. Hankkeen toteutusaika on 1.1.2016-28.2.2017.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

13961

Startdatum

31.12.2015

Slutdatum

04.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner