Hanke
Kehittämishanke - 8309

Samassa veneessä Selkämerelle – paikallinen yhteistyö kansallispuiston hoidossa

Metsähallitus

31.05.2015 - 25.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella ryhdytään toteuttamaan Selkämeren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa.Tavoitteena on käynnistää paikallistason yhteistyö viiden kansallispuistoon kuuluvan kohteen paikallisten sidosryhmien ja Metsähallituksen välillä. Kohteiksi on valittu kehittämis- ja hoitokohteet, joissa yhteistyön aloittaminen on erityisen kiireellistä ja sillä on keskeinen rooli. Kohteissa pyritään osallistamalla löytämään ratkaisuja erilaisten intressien yhteensovittamiseen, vahvistamaan eri osapuolien kokemusta yhteisestä kansallispuistosta ja sitouttamaan paikallisia lähikohteidensa arvojen hoitamiseen ja seurantaan. Keskeinen tavoite on myös konkreettisten hoitotoimenpiteiden toteuttaminen. Hankkeen tavoitteena on lisäksi luoda pohjaa yritys- ja elinkeinotoiminnan edistämiselle Selkämeren kansallispuiston alueella. Kaikissa hankekohteissa järjestetään luonnon- tai kulttuuriarvojen säilyttämiseen ja parantamiseen liittyvät talkoot ja samalla suunnitellaan yhteisesti kohteen käytön ja hoidon järjestämistä tulevaisuudessa. Hankekohteet ovat Merikarvian Hamskeri, Luvian Säppi ja Välikallio, Eurajoen Iso-Susikari ja Uudenkaupungin Putsaari. Hankkeen kohderyhminä ja yhteistyökumppaneina ovat kohteissa toimivat yhdistykset, paikalliset asukkaat ja maanomistajat, Selkämeren kansallispuiston ystäväyhdistys ja kohdealueiden matkailuyrittäjät sekä kunnat.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

8309

Aloituspäivämäärä

31.05.2015

Loppumispäivämäärä

25.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.6 Kulttuuri- ja luonnonperintö

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Kulttuuri- ja luonnonperintö, kehittäminen

Hankeluonne

Alueiden välinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt