Projekt
Utvecklingsprojekt - 8309

Samassa veneessä Selkämerelle – paikallinen yhteistyö kansallispuiston hoidossa

Metsähallitus

31.05.2015 - 25.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeella ryhdytään toteuttamaan Selkämeren kansallispuiston hoito- ja käyttösuunnitelmaa.Tavoitteena on käynnistää paikallistason yhteistyö viiden kansallispuistoon kuuluvan kohteen paikallisten sidosryhmien ja Metsähallituksen välillä. Kohteiksi on valittu kehittämis- ja hoitokohteet, joissa yhteistyön aloittaminen on erityisen kiireellistä ja sillä on keskeinen rooli. Kohteissa pyritään osallistamalla löytämään ratkaisuja erilaisten intressien yhteensovittamiseen, vahvistamaan eri osapuolien kokemusta yhteisestä kansallispuistosta ja sitouttamaan paikallisia lähikohteidensa arvojen hoitamiseen ja seurantaan. Keskeinen tavoite on myös konkreettisten hoitotoimenpiteiden toteuttaminen. Hankkeen tavoitteena on lisäksi luoda pohjaa yritys- ja elinkeinotoiminnan edistämiselle Selkämeren kansallispuiston alueella. Kaikissa hankekohteissa järjestetään luonnon- tai kulttuuriarvojen säilyttämiseen ja parantamiseen liittyvät talkoot ja samalla suunnitellaan yhteisesti kohteen käytön ja hoidon järjestämistä tulevaisuudessa. Hankekohteet ovat Merikarvian Hamskeri, Luvian Säppi ja Välikallio, Eurajoen Iso-Susikari ja Uudenkaupungin Putsaari. Hankkeen kohderyhminä ja yhteistyökumppaneina ovat kohteissa toimivat yhdistykset, paikalliset asukkaat ja maanomistajat, Selkämeren kansallispuiston ystäväyhdistys ja kohdealueiden matkailuyrittäjät sekä kunnat.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

8309

Startdatum

31.05.2015

Slutdatum

25.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.6 Kultur- och naturarv

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Kultur- och naturarvet, utveckling

Projektkaraktär

Interregional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner