Hanke
Kehittämishanke - 10216

Satakunnan kaasutalous 2020

Prizztech Oy

01.09.2015 - 24.09.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tämän hankkeen päätavoite on synnyttää uutta kaasutalouteen liittyvää liiketoimintaa ja huoltovarmuutta Satakunnan maaseudulle LNG terminaali-investointien käynnistämän kaasutalousprosessin luonnolliseksi jatkoksi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

10216

Aloituspäivämäärä

01.09.2015

Loppumispäivämäärä

24.09.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt