Hanke
Kehittämishanke - 108319

Selvitys liikennepalveluiden tilanteesta harvaan asutulla maaseudulla

Kehittämisyhdistys Mansikka ry

31.10.2019 - 29.09.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Pitkään jatkunut väestön väheneminen harvaan asutulla maaseudulla on vaikeuttanut joukkoliikenteen ja liikennepalvelujen toteuttamista ja heikentänyt kannattavuutta. Heinäkuussa 2018 voimaan astuneen uuden liikennepalvelulain tuomat muutokset sekä samaan aikaan toteutettu Kelan taksipalvelujen kilpailutus lisäsivät liikennepalvelujen tuottamisen haasteita. Liikennepalvelulain ja Kela-kilpailutuksen maaseutuvaikutusten arviointi ja todentaminen harvaan asutulla maaseudulla on tärkeää, jotta saadaan faktatietoa palvelujen kehittämiseen. Kehittämistä tarvitaan palvelujen saatavuuden ja saavutettavuuden parantamiseksi, liikennepalveluja tuottavan yritystoiminnan edellytysten turvaamiseksi sekä julkisen sektorin kustannusten kasvun hillitsemiseen. Kaikki em. asiat ovat merkityksellisiä maaseudun kuntien elinvoiman ylläpitämisessä. Hankkeessa selvitetään liikennepalvelujen kokonaisuus sekä nykytila (määrät, kustannukset) harvaan asutun maaseudun kunnissa. Lisäksi kootaan tietoa liikennepalvelulain sekä Kela-kilpailutuksen maaseutuvaikutuksista sekä tehdään ehdotuksia jatkotoimenpiteiksi ja kokeiluiksi kerätyn tiedon analyysin sekä kumppanuuspöytien tulosten pohjalta. Hanke toteutetaan Pohjois-Savossa Rautalammin, Tervon ja Vesannon kunnissa ajalla 1.11.2019 - 30.4.2020. Tuloksia hyödynnetään kuntien ja toimijoiden kehitystyön sekä uudenlaisten toimintamallien suunnittelussa ja suuntaamisessa sekä pilottien ja kokeiluiden suunnittelussa. Pitkän tähtäimen tavoitteena on parantaa liikennepalvelujen saatavuutta harvaan asutulla maaseudulla sekä pysäyttää kuntien liikennepalveluiden kustannusten kasvu.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

108319

Aloituspäivämäärä

31.10.2019

Loppumispäivämäärä

29.09.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt