Hanke
Kehittämishanke - 66755

Sienten luontaisiin pigmentteihin ja väriaineisiin perustuvaa liiketoimintaa Pohjois-Karjalaan

Itä-Suomen yliopisto

01.08.2018 - 01.03.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Esiselvityshankkeen tarkoituksena on selvittää sienten luontaisiin väriaineisiin ja pigmentteihin perustuvan liiketoiminnan potentiaalia Pohjois-Karjalassa ja selvittää tuotannon kannattavuutta erilaisilla tuotantokonsepteilla. Luonnonvärit ja pigmentit nousevat tulevaisuudessa merkittäväksi tuotteeksi teollisuudessa, sillä synteettisten väriaineiden tuotanto tuottaa esim. erilaisia raskasmetalleja väriaineiden katalyysissä, sekä tuottaa myös muita ympäristölle haitallisia aineita prosessin sivutuotteena. Värit ovat suurin yksittäisten kemikaalien ryhmä, joita käytetään tekstiilien valmistuksessa. Lisäksi niitä käytetään mm. elintarviketeollisuudessa sekä farmasian tuotteissa. Tässä esiselvityshankkeessa selvitetään bioreaktorituotantoon soveltuvien, väriaineita ja pigmenttejä tuottavien sienten kasvattamista bioreaktoriolosuhteissa ja värien ja pigmenttien eristämistä pilottimittakaavassa (10 - 100 l). Testien lisäksi ja pohjalta hankkeessa selvitetään väri ja pigmenttituotannon tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia ja tuotantoprosessien kannattavuutta erilaisilla resurssiviisailla tuotanto- ja lopputuotekonsepteilla sekä arvioidaan mahdollisia perustuotantotilaratkaisuja.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

66755

Aloituspäivämäärä

01.08.2018

Loppumispäivämäärä

01.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt