Projekt
Utvecklingsprojekt - 66755

Sienten luontaisiin pigmentteihin ja väriaineisiin perustuvaa liiketoimintaa Pohjois-Karjalaan

Itä-Suomen yliopisto

01.08.2018 - 01.03.2023

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Esiselvityshankkeen tarkoituksena on selvittää sienten luontaisiin väriaineisiin ja pigmentteihin perustuvan liiketoiminnan potentiaalia Pohjois-Karjalassa ja selvittää tuotannon kannattavuutta erilaisilla tuotantokonsepteilla. Luonnonvärit ja pigmentit nousevat tulevaisuudessa merkittäväksi tuotteeksi teollisuudessa, sillä synteettisten väriaineiden tuotanto tuottaa esim. erilaisia raskasmetalleja väriaineiden katalyysissä, sekä tuottaa myös muita ympäristölle haitallisia aineita prosessin sivutuotteena. Värit ovat suurin yksittäisten kemikaalien ryhmä, joita käytetään tekstiilien valmistuksessa. Lisäksi niitä käytetään mm. elintarviketeollisuudessa sekä farmasian tuotteissa. Tässä esiselvityshankkeessa selvitetään bioreaktorituotantoon soveltuvien, väriaineita ja pigmenttejä tuottavien sienten kasvattamista bioreaktoriolosuhteissa ja värien ja pigmenttien eristämistä pilottimittakaavassa (10 - 100 l). Testien lisäksi ja pohjalta hankkeessa selvitetään väri ja pigmenttituotannon tarjoamia liiketoimintamahdollisuuksia ja tuotantoprosessien kannattavuutta erilaisilla resurssiviisailla tuotanto- ja lopputuotekonsepteilla sekä arvioidaan mahdollisia perustuotantotilaratkaisuja.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

66755

Startdatum

01.08.2018

Slutdatum

01.03.2023

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.2 Pilotering och utveckling av nya produkter och metoder inom bioekonomi

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner