Hanke
Kehittämishanke - 63426

Silmäsuo

Koillis-Tuusniemen kyläyhdistys ry

31.01.2018 - 02.06.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Kyseessä on Tuusniemen kunnan alueella toteutettava yleishyödyllinen investointi. Hankkeen yleistavoitteena on olemassaolevan vaellusreitin kiinnostavuuden ja käyttäjämäärien lisääminen tuotteistamalla kaksi arvokasta luontokohjdetta. Kaavinjärven metsän (Natura 200- alue) luontoarvot ja Silmäsuon luonnonsuojelualue nostetaan yleisön tietoisuuteen. Silmäsuolle rakennetaan uusi polku, pitkospuut suon poikki ja havainnointilava suon reunaan. Kaavinjärven metsään rakennetaan kaksi info-taulua.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

63426

Aloituspäivämäärä

31.01.2018

Loppumispäivämäärä

02.06.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt