Hanke
Investointihanke - 263053

SimWay metsästys- ja ammuntasimulaattori

Perhon ampumaratayhdistys ry

- 30.05.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Perhon ampumaratayhdistys ry investoi hankkeessa SimWay metsästys- ja ammuntasimulaattorin täydentämään Perhon ampumaradan palveluita. Metsästys- ja ammuntasimulaattorin hankinnalla helpotetaan metsästyksen ja ammunnan harrastamista ja harrastuksen aloittamista sekä ampumaradan ylläpitoa. Hankkeen tavoitteena on saada nuoret urheilu-, ampuma- ja metsästysharrastuksen pariin, sekä tarjota alueella ympärivuotinen ampumaharrastuksen mahdollisuus. Laitteen hankinnan ja aktiivisen toiminnan avulla erätaitoihin ja metsästykseen liittyvien kansanperinnetaitojen säilymisen edellytykset paranevat. Simulaattorin avulla saadaan alalle uusia nuoria harrastajia, tuettua nuoriso- ja koulutoimintaa sekä palvellaan yrityksiä ja yhteisöjä tyhy-toimintaa tarjoamalla. Hankkeen toteuttamisen tuloksena ampumaharjoittelua voidaan harrastaa sulan maan ajan sijasta läpi vuoden, lisäksi hankkeen toteuttamisella ampumaratamaja Hirvaanlinna saadaan käyttöön ympärivuotisesti. Hanke tukee myös ekologista ajattelutapaa, koska oikeiden aseiden aiheuttama luonnon kuormitus ja meluhaitta vähenevät ammuntasimulaattoria käyttämällä huomattavasti. Hanke toteutetaan Keski-Pohjanmaalla Perhon kunnassa, mutta se palvelee myös naapurikuntien, eli Vetelin, Vimpelin, Kyyjärven, Kivijärven ja Halsuan alan harrastajia. Hanke toteutetaan 31.5. 2024 mennessä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

263053

Loppumispäivämäärä

30.05.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Harvaan asuttu maaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt