Projekt
Investeringsprojekt - 263053

SimWay metsästys- ja ammuntasimulaattori

Perhon ampumaratayhdistys ry

- 30.05.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Perhon ampumaratayhdistys ry investoi hankkeessa SimWay metsästys- ja ammuntasimulaattorin täydentämään Perhon ampumaradan palveluita. Metsästys- ja ammuntasimulaattorin hankinnalla helpotetaan metsästyksen ja ammunnan harrastamista ja harrastuksen aloittamista sekä ampumaradan ylläpitoa. Hankkeen tavoitteena on saada nuoret urheilu-, ampuma- ja metsästysharrastuksen pariin, sekä tarjota alueella ympärivuotinen ampumaharrastuksen mahdollisuus. Laitteen hankinnan ja aktiivisen toiminnan avulla erätaitoihin ja metsästykseen liittyvien kansanperinnetaitojen säilymisen edellytykset paranevat. Simulaattorin avulla saadaan alalle uusia nuoria harrastajia, tuettua nuoriso- ja koulutoimintaa sekä palvellaan yrityksiä ja yhteisöjä tyhy-toimintaa tarjoamalla. Hankkeen toteuttamisen tuloksena ampumaharjoittelua voidaan harrastaa sulan maan ajan sijasta läpi vuoden, lisäksi hankkeen toteuttamisella ampumaratamaja Hirvaanlinna saadaan käyttöön ympärivuotisesti. Hanke tukee myös ekologista ajattelutapaa, koska oikeiden aseiden aiheuttama luonnon kuormitus ja meluhaitta vähenevät ammuntasimulaattoria käyttämällä huomattavasti. Hanke toteutetaan Keski-Pohjanmaalla Perhon kunnassa, mutta se palvelee myös naapurikuntien, eli Vetelin, Vimpelin, Kyyjärven, Kivijärven ja Halsuan alan harrastajia. Hanke toteutetaan 31.5. 2024 mennessä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

263053

Slutdatum

30.05.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Glesbygd

Åtgärd

Investeringsprojekt

Underåtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Typ av åtgärd

Investeringar i utvecklingen av landsbygdens verksamhetsmiljö

Åtgärdens specifierare

Allmännyttiga investeringar i utveckling av landsbygdens verksamhetsmiljö

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner