Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 128986

Skärgårdens jaktfrämjande

Skärlandet-Torsö Jaktförening r.f.

31.03.2020 - 28.03.2022

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Skärlandet-Torsö jaktförening r.f. avser renovera sitt slakteri med kylrum för att kunna tillfredsställa de mål som en ändamålsenlig kötthantering kräver. Föreningen avser även bygga ett grilltak invid slakteriet, för att ha en plats att samlas vid under jakt och vid andra tillfällen. Grilltaket planeras även kunna användas av övriga ortsbor vid behov.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

128986

Aloituspäivämäärä

31.03.2020

Loppumispäivämäärä

28.03.2022

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.2 Pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja laajentaminen

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Pieninfrastruktuurin luominen, parantaminen ja laajentaminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt