Hanke
Kehittämishanke - 183141

Smart villages

Aktiivinen Pohjois-Satakunta ry

26.10.2021 - 19.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Projektin teemana on ”Älykäs maaseutu” ja Euroopan Unionin ” Smart villages” – tavoitteiden mukaiset Leader Pohjois-Satakunnan maaseutualuetta koskevat selvitystoimet, kuten maaseutualueiden palvelurakenteen ja -tarpeen tilannekartoitus sekä digitalisoitumisen aste alueella. Hankkeessa selvitetään erilaisten sovellusmahdollisuuksia aluettamme koskien (esim. kimppakyytiapp:it, kiertotalous (hukka), lähiapu appit, kyläappit, tapahtuma-appit jne maaseudun elämistä ja monipaikkaista asumista hyödyttävät asiat). Hankkeessa on kv-kumppaneina alueita Espanjasta, Puolasta ja Irlannista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

183141

Aloituspäivämäärä

26.10.2021

Loppumispäivämäärä

19.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Kansainvälinen

Ajankohtaista hankkeesta

Smart Villages-hanke käynnistyi kansainvälisten partnereiden vierailulla marraskuussa 2021. Hankkeessa partnerialueille oli määritelty omat esiteltävät teema-alueensa omien alueidensa vahvuuksien puitteissa. Pohjois-Satakunnan teemana oli kiertotalous – ja energiatalous sekä digitaaliset ratkaisut

Vieraat tutustuivat Pohjois-Satakunnan ja Luoteis-Pirkanmaan alueella erityisesti älykkäisiin ja innovatiivisiin energiaratkaisuihin sekä erilaisiin digitaalisiin ratkaisuihin, joilla alueen asukkaiden harrastusmahdollisuuksia ja elämänlaatua oli parannettu mm. Kankaanpään älylatu ja Ecomuseum- taidereitit ja Vatajankosken Sähkön sittemmin maailmanmainetta niittänyt hiekka-akku.

Hankkeen toinen benchmarking-vierailu suuntautui Irlannin partnerialueelle Wicklow Countyyn. Matkaa markkinoitiin monikanavaisesti, mutta koronarajoitusten vuoksi innokkaita lähtijöitä ei hanke-edustajiemme lisäksi lähtenyt mukaan.

Euroopan vihreältä saarelta inspiraatiota maaseudun kehittämiseen

Hankkeen kolmas benchmarking-vierailu suuntautui Länsi-Puolaan LAG  Krajna Trzech Rzekin alueelle. Käy lukemassa Puolan matkan parhaista käytännöistä:

Parastamassa Puolassa

Hankkeen viimeinen kansainvälinen hankematka suuntautui Espanjan Baskimaahan, jossa tutustuttiin sikäläisiin älykkäisiin ratkaisuihin.

Lue lisää matkablogista.

Espanjan Baskimaan älykkäät kylät vierailumme kohteena

Smart Villages-konsepti tunnetumman ja pitkään jatkuneen ”Smart Cities”-toiminnan ja -konseptin vastapainotteena herätti kysymyksiä Euroopan maaseudun digitaalisuuden tilasta ja digitaalisten mahdollisuuksien täysimittaisesta hyödyntämisestä. Monet teknologia-alan yritykset rakentavat tuotteensa tavanomaisesti kaupunkien ehdoilla ja suurella mittakaavalla ja esimerkiksi monet maaseutualueiden mahdolliset erikoistarpeet tai  mahdollisuudet jäävät huomiotta. Monelle teknologia-alan yritykselle ei edes tule mieleen miettiä maaseutualueiden tarpeita. Mindtrek-konferenssi kerää kotimaisia ja kansainvälisiä avoimen koodin osaajia sekä erityisesti pienyrittäjiä yhteen.

Konferenssi piti järjestää ensin helmikuussa 2022, mutta koronarajoitusten vuoksi ajankohta päätettiin siirtää kesäkuulle 2022. Tapahtumakonsepeti ehdittiin rakentaa ja itse tapahtuman puhujat vaihtuivat myös vaihdoksen myötä. Kesäkuu 2022 alkoi kuitenkin myös koronarajoitusten yhä vallitessa Euroopassa sekä ihmiset eivät koronakevään jäljiltä olleet vielä aktiivisina osallistumaan livetapahtumaan, joten tapahtuma siirrettiin syksylle 2022.

Konferenssia ei haluttu järjestää virtuaalisena, sillä pitkien koronasulkujen jälkeen ajateltiin ihmisten haluavan tavata toisiansa aihepiirin tiimoilla.

Kolmatta tapahtumaa markkinointiin erittäin laajalti ja monipuolisesti.  Korona-arkuutta oli kuitenkin havaittavissa osallistujamäärässä, joka oli kahdessa eri trackissa noin 200, kun ennen koronaa osallistujia saattoi olla lähemmäs tuhatkunta.

Konferenssi onnistui järjestelyiltään ja puitteiltaan erinomaisesti. Teimme yhteistyötä myös Kankaanpään yhteislyseon kanssa, josta tuli linja-autolastillinen nuoria kuuntelemaan konferenssin iltapäiväesitykset. MEP Henna Virkkunen esitteli juuri voimaan tulleen digitaalisuuteen liittyvän asetuksen livenä tapahtumassa. Smart Villages-konferenssi-osio järjestettiin englanniksi, koska pääosa puhujista oli ulkomaalaisia (mm. European Rural Network, Prepare-networkin edustaja,Prescience/Irlanti jne).

Konferenssin puhujaslotit kuvattiin, joten ne löytyvät tallennettuna. Mediatiedostojen koko on kuitenkin niin suuri, ettei niitä saa liitettyä tähän.

Mindtrek 2022

Osana Leader Pohjois-Satakunnan johtamaa Älykäs kylä -hanketta, Satakunnan ammattikorkeakoulu teki digitaalisuuskartoitusta Pohjois-Satakunnan alueen kunnissa ja kylissä. Satakunnan ammattikorkeakoulun tehtävänä oli kartoittaa osallistuvien kuntien digitaalisia valmiuksia, tutkia ongelmakohtia ja nostaa esiin mahdollisuuksia, joihin voisi hyödyntää digitaalisia ratkaisuja. Osallistuville kunnille järjestettiin avoimia työpajailtoja, joissa avattiin keskustelua digitaalisuudesta, sekä tuotiin esiin relevantteja esimerkkejä digitaalisista toimenpiteistä Suomessa ja muualla Euroopassa.

Työpajoihin osallistuivat seuraavat kunnat ja kylät: Kihniö, Siikainen, Merikarvia, Jämijärvi, Parkano, Venesjärvi (Kankaanpää).

Tietoa kylien valmiuksista ja ongelmakohdista koottiin etukäteistutkimuksina sekä 2022 keväällä ja syksyllä järjestetyissä työpajoissa.

Raportissa käydään läpi digitaalisuuden vaikutuksia, luodaan yleiskatsaus osallistuneiden kuntien ja kylien digitalisaation tilasta, sekä nostetaan esiin kartoituksen perusteella esiin nousseita digitalisaation mahdollisuuksia. Raportin ehdotuksiin koottiin niin kuntakohtaisia kuin mahdollisesti kuntien yhteistyössä tehtäviä toimintaehdotuksia.

  • Kylä- ja kuntatapaamisten formaatti vaihteli. Ajankohta ei ollut tutkimuksen toteuttamiselle kaikista paras, sillä alun perin alkutalvelle 2022 suunniteltu kierros jouduttiin siirtämään pidettäväksi kevään ja alkusyksyn ajankohdissa silmällä pitäen mahdollisia koronatoimenpiteitä.
  • Jokainen kylätapahtuma markkinointiin erikseen osa paikallislehdissä, uutiskirjeissä, kuntatiedotteissa, sosiaalisessa mediassa jne.

 

Hankkeen aikana pidettiin yhteistyösessioita työstettävänä olevien aihioiden puitteissa  Google Meetissä 2-3 kertaa kuukaudessa. Yhteydenpito oli hyvin tiivistä. Hankkeen puitteissa viriteltiin ja aktivoitiin myös johdannaistoimenpiteitä, kuten hankkeessa mukana olevien toimijoiden verkottumista esimerkiksi terveydenhoitosektorilla.

Älyretkien tarkoituksena on tehdä tutuksi maaseudun älykkäitä ratkaisuja ja myös kylien olosuhteita. Retket ovat avoimia kaikille kiinnostuneille.

RETKI 1: SMART Lähiruoka. Terve Ruoka -messut Merikarvialla la 1.4.

Tervetuloa mukaan SMART Lähiruokaretkellemme Merikarvialle Koivuniemen Herran Farmilla järjestettäville messuille la 1.4.2023. Terve ruoka -messut ovat kotimaisen ruoan juhlaa! Lähialueen ruokatuottajia ja -jalostajia saapuu paikalle niin Satakunnasta, Etelä-Pohjanmaalta kuin Pirkanmaaltakin. Luvassa on myös ruokateemaista ohjelmaa, kuten suuren suosion saavuttaneet kokkisota sekä paneelikeskustelu.

Toisella retkellämme  tutustumme oman Leader alueemme paikallisiin älykkäisiin ratkaisuihin niin kunta/kaupunki-, kylä- kuin yritystasolla. Retkemme alkaa klo 9.30-10.30 Kankaanpään kierrätyskeskukselta. Siellä tutustumme uuteen Kankaanpään Poisteeseen eli tekstiilijätteen kierrätykseen. 1.1.2023 alkaen kaupungin vastuulla on ollut järjestää kuluttajilta syntyvän poistotekstiilin keräys ja käsittelyyn toimitus. Poistotekstiilikeräys Kankaanpään kierrätyskeskuksen yhteydessä vastaanottaa tarpeettomat ehjät ja hyväkuntoiset sekä rikkinäiset ja käyttökelvottomat puhtaat vaatteet ja kodin tekstiilit. Lue lisää kaupungin sivuilta

Toinen kohteemme on klo 11 Kankaanpään Honkajoen Agro-ekologinen puisto Kirkkokallio. Kirkkokalliolla pyritään välttämään jätteen muodostumista ja kaikki hyödynnettävissä oleva käytetään tavalla tai toisella ennen kuin ne päätyvät jätteeksi. Ilmasto kiittää ja yhteistyö tuo yrityksille säästöjä. Tutustumme alueeseen bussista käsin oppaanamme Hannu Uusihonko. Lue alueesta lisää mm. täältä 

Kolmantena nautimme omakustanteisen lounaan Siikaisissa Lounaskahvila Marilynissä n. klo 12.40-13.30. Tiistaisin on uunilohipäivä.

Lounaan jälkeen suuntaamme Merikarvialla Viikilän Hevostilalle klo 14.10-15.10. Viikilän Hevostila tarjoaa kauniissa maalais-maisemassa yksilöllistä ratsastusta pienryhmissä. Tilalla on myös tallipaikkoja, hevosten koulutusta, varsojen kasvatusta ja ratsastusleirejä. Hevostilalla pidetään myös sosiaalipedagogista hevostoimintaa ja tarjotaan kiinteistöjen huoltopalvelua, pienkonekorjausta ja alihankintatöitä. Tilan emäntä Henna Viikilä valittiin valtakunnalliseksi vuoden 2022 yksinyrittäjäksi. Meidän kautta tilalle on rahoitettu maneesi ja yrittäjä on ollut mukana erilaisissa yritysryhmähankkeissa. Tutustu lisää tilaan videolta  ja kotisivuilta.

Paluumatkalla vierailemme vireässä kylässä Siikaisten Sammissa klo 16-17. Sammin kylätalo on rakennettu Leader- hankkeena ja kyläyhdistys on toteuttanut myös monta muuta pientä hanketta yhteisönsä hyvinvoinnin ja elinympäristön hyväksi. Täällä nautimme iltapäiväkahvit, jotka tarjoaa EDIC Pohjois-Satakunta. Sammin kyläyhdistys Facebookissa. Tästä paluumatkalle käänteisessä järjestyksessä.

 

Tervetuloa SMART Villages -hankkeemme kevätretkille

SMART Eteläisellä Pirkanmaalla ke 10.5.

Tällä Eurooppa-viikon päiväretkellä tutustumme Leader Pirkan Helmen alueen paikallisiin älykkäisiin ratkaisuihin niin kunta/kaupunki-, kylä- kuin yritystasolla. Luvassa on monia mielenkiintoisia kohteita Pälkäneen Luopioisissa yhden ytimekkään päivän aikana. Leader Pirkan Helmen hankeneuvoja Anna on meillä perillä paikallisoppaana.

Vierailemme mm. tutustumassa minitaloihin ja Viherkostialan asuinalueeseen , piipahdamme Käsityökeskus Hilmassa & Olgassa sekä Hippeläisen sekatavarakaupassa. Retkellä siis myös hyviä ostospaikkoja mielenkiintoisten kohteiden lisäksi.

Tervetuloa SMART Villages -hankkeemme kevätretkille

Seminaarimme ohjelma (päivittyy vielä ja muutokset mahdollisia)

13.00 – 13.10    Älykkäiden ratkaisujen maaseutu – avaussanat, Juha Vanhapaasto, toiminnanjohtaja Leader Pohjois-Satakunta
13.10 – 13.30    Pohjois-Satakunnan yhteisöllinen aluetelevisio, Jukka Ehto, toimitusjohtaja, Pssv Oy
13.30 – 13.50    Mobiililuotsi – tasavertaisesti tiedon äärelle – Katariina Torvinen, Ukipolis Oy
14.00 – 14.20    Älykkäät kylät tulevaisuuden tekijöinä –  Marianne Selkäinaho ylitarkastaja, Maa- ja metsätalousministeriö
14.20 –  14.40   Vatajankosken älykkäät energiaratkaisut Kankaanpäässä, Pekka Passi, toimitusjohtaja, Vatajankosken Sähkö Oy,
14.40 –  15.30   ”Keynote Yritystarina ”  – Seija Lukkala Globe Hope- yrityksen perustaja ja  designer, kiertotalouspioneeri

Globe Hopen perustaja Seija Lukkala saapuu loppuseminaarimme pääpuhujaksi to 11.5.

E-bookiin on kerätty hankkeen partnerialueiden parhaita käytäntöjä liittyen maaseutualueiden älykkäisiin ratkaisuihin.

Hankkeen yhteyshenkilöt

2 jäsentä