Hanke
Kehittämishanke - 59468

Socioekonomisk utredning för fast vägförbindelse mellan Pargas och Nagu

PBI Stiftelsen - PBI Foundation sr

31.12.2017 - 27.01.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Behovet av en fast vägförbindelse mellan Pargas och Nagu har accentuerats under de senaste åren. Projektets mål är att göra en socioekonomisk utredning av vilka ekonomiska effekter en fast förbindelse skulle ha för regionen. Utredningen ska även beskriva nuläget och samtidigt fungera som ett avgörande underlag för vidare planering. Utredningen ska omfatta vad en fast vägförbindelse betyder för skärgården, regionens befolkning och näringsliv, samt hur en fast vägförbindelse kan tänkas finansieras i form av några olika scenarier. Projektets mål är att även se till att projektets resultat får så stor och bred spridning som möjligt. Resultatet ska spridas till beslutsfattare och andra politiska nyckelpersoner, samt till potentiella investerare. Med projektet vill man från det lokala planet bidra till att en fast vägförbindelse mellan Pargas och Nagu tar ett steg närmare mot ett förverkligande.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

59468

Aloituspäivämäärä

31.12.2017

Loppumispäivämäärä

27.01.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt