Hanke
Valmisteluraha - 266531

Sosiaalisen myynnin esiselvityshanke

Ylivieskan kaupunki

- 29.06.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Ylivieskalaisilta yrityksiltä on tullut toiveita saada tukea ja koulutusta sosiaaliseen myyntiin. Selvityshankkeella kartoitetaan potentiaalisten yritysten tarpeet ja mahdollisuudet osallistua Sosiaalisen myynnin hankkeeseen. Esiselvityksellä tiedoitetaan ja kerrotaan hankkeesta eri kanavilla. Selvityksessä järjestetään yhteistyöpalavereita yrittäjien kanssa, missä kartoitetaan yritysten tarpeita. Selvityksessä kartoitetaan koulutuskumppanit ja suoritetaan kilpailutus. Selvityksen aikana tehdään alustavat sopimukset hankkeeseen mukaan tulevien yritysten kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

266531

Loppumispäivämäärä

29.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Maaseudun paikalliskeskukset (kaupunkien läheinen maaseutu)

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Yritys- tai viljelijäryhmähankkeen valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt