Hanke
Kehittämishanke - 155738

Stannare för hållbar utveckling på landsbygden – STRATEGI

Åbo Akademi

30.04.2021 - 28.11.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Projektet undersöker landsbygdsorters kapacitet att hantera externa utmaningar. Utgångspunkten är att hållbar utveckling är beroende av faktorer som tillit, kulturell sammanhållning, entreprenörskapsanda och myndighetsorganisationernas funktion. Genom att fokusera på stannarnas perspektiv, dvs. personer som tagit beslutet att stanna på landsbygden i olika tidsepoker under efterkrigstiden, kan de faktorer som är avgörande för landsbygdsorters hållbara utveckling i den finlandssvenska verkligheten belysas. Projektet undersöker dels direkt de rurala stannarna, dels den roll myndigheter och andra organisationer haft för utvecklingen. På basen av de faktorer projektet tar fram genomför projektet en utvecklingsinsats i tre kommuner där en lokal och regional utvecklingsstrategi tas fram. Projektet konstruerar en läroprocess för lokala och regionala organisationer och resultaten blir av relevans också för de nationella och övernationella nivåerna.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

155738

Aloituspäivämäärä

30.04.2021

Loppumispäivämäärä

28.11.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt