Hanke
Kehittämishanke - 16247

Start Up Eura

Euran Yrittäjät ry

30.06.2015 - 01.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen päätavoitteena on euralaisten yritysten tunnettuuden lisääminen sekä yrittäjien välillä että asiakkaiden keskuudessa, yhteistoiminnan lisääminen ja synergiahyötyjen kartoittaminen, jotta yritykset pääsevät vahvistamaan omaa kilpailukykyään. Tavoitteena on aktiivisella vuorovaikutuksella ja innostavalla työotteella luoda positiivista ja yhteistoimintaan kannustavaa ilmapiiriä Euran yrityskenttään. Hankkeesta on tehty tarvekartoitus. Hankkeeseen palkataan ostopalveluna vetäjä. Hanketta esitellään laajasti kohderyhmille sekä medialle. Hankkeessa kartoitetaan koulutustarpeet ja ryhmätapaamisten sisältö ja toteutus, tehdään kyläkierroksia sekä järjestetään yrittäjien ryhmä- ja toimialakohtaisia tapaamisia. Hankkeelle suunnitellaan yleisilme ja logo ja yrittäjille palkitsemistunnus. Rakennetaan Start up Eura -sivusto ja -portaali.Start up Eura -hanke edustaa Euran Yrittäjät ry:lle täysin uudenlaista toimintatapaa. Tiettävästi yrittäjäyhdistysvetoisesti vastaavaa ei ole aiemmin toteutettu Eurassa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

16247

Aloituspäivämäärä

30.06.2015

Loppumispäivämäärä

01.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt