Projekt
Utvecklingsprojekt - 16247

Start Up Eura

Euran Yrittäjät ry

30.06.2015 - 01.03.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen päätavoitteena on euralaisten yritysten tunnettuuden lisääminen sekä yrittäjien välillä että asiakkaiden keskuudessa, yhteistoiminnan lisääminen ja synergiahyötyjen kartoittaminen, jotta yritykset pääsevät vahvistamaan omaa kilpailukykyään. Tavoitteena on aktiivisella vuorovaikutuksella ja innostavalla työotteella luoda positiivista ja yhteistoimintaan kannustavaa ilmapiiriä Euran yrityskenttään. Hankkeesta on tehty tarvekartoitus. Hankkeeseen palkataan ostopalveluna vetäjä. Hanketta esitellään laajasti kohderyhmille sekä medialle. Hankkeessa kartoitetaan koulutustarpeet ja ryhmätapaamisten sisältö ja toteutus, tehdään kyläkierroksia sekä järjestetään yrittäjien ryhmä- ja toimialakohtaisia tapaamisia. Hankkeelle suunnitellaan yleisilme ja logo ja yrittäjille palkitsemistunnus. Rakennetaan Start up Eura -sivusto ja -portaali.Start up Eura -hanke edustaa Euran Yrittäjät ry:lle täysin uudenlaista toimintatapaa. Tiettävästi yrittäjäyhdistysvetoisesti vastaavaa ei ole aiemmin toteutettu Eurassa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

16247

Startdatum

30.06.2015

Slutdatum

01.03.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner