Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 144871

Stora Båtskär

Föreningen Stora Båtskär rf

13.08.2020 - 29.11.2021

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Föreningen Stora Båtskär rf har i nära samarbete med Archipelago Pares rf bestämt att restaurera lotsstugan på Stora Båtskär i Nyhamns arkipelagen och skapa ett nytt besöksmål med fokus på kulturhistoria i ytterskärgården med inriktning på samspelet mellan människan och naturen. Första etappen i projektet är avgörande för att det skall gå att genomföra och det gäller återställande av den flera hundra år gamla lotshamnen samt att så omgående som möjligt renovera utsidan av lotsstugan så att den blir tät förrän skadorna blir ännu större

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

144871

Aloituspäivämäärä

13.08.2020

Loppumispäivämäärä

29.11.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

19.2 Tuki Leader-hankkeelle

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Ahvenanmaa

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödyllinen investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt