Projekt
Allmännyttiga investeringar - 144871

Stora Båtskär

Föreningen Stora Båtskär rf

14.08.2020 - 30.11.2021

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Föreningen Stora Båtskär rf har i nära samarbete med Archipelago Pares rf bestämt att restaurera lotsstugan på Stora Båtskär i Nyhamns arkipelagen och skapa ett nytt besöksmål med fokus på kulturhistoria i ytterskärgården med inriktning på samspelet mellan människan och naturen. Första etappen i projektet är avgörande för att det skall gå att genomföra och det gäller återställande av den flera hundra år gamla lotshamnen samt att så omgående som möjligt renovera utsidan av lotsstugan så att den blir tät förrän skadorna blir ännu större

Mer information

Program/Fond

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Projektnummer

144871

Startdatum

14.08.2020

Slutdatum

30.11.2021

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Allmännyttiga investeringar

Underåtgärd

19.2 Stöd till Leader-projekt

Typ av åtgärd

Leader, Åland

Åtgärdens specifierare

Allmännyttig investering

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner