Hanke
Allmännyttiga investeringar - 144871

Stora Båtskär

Föreningen Stora Båtskär rf

13.08.2020 - 29.11.2021

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Föreningen Stora Båtskär rf har i nära samarbete med Archipelago Pares rf bestämt att restaurera lotsstugan på Stora Båtskär i Nyhamns arkipelagen och skapa ett nytt besöksmål med fokus på kulturhistoria i ytterskärgården med inriktning på samspelet mellan människan och naturen. Första etappen i projektet är avgörande för att det skall gå att genomföra och det gäller återställande av den flera hundra år gamla lotshamnen samt att så omgående som möjligt renovera utsidan av lotsstugan så att den blir tät förrän skadorna blir ännu större

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Ahvenanmaan kehittämisohjelma

Hankenumero

144871

Aloituspäivämäärä

13.08.2020

Loppumispäivämäärä

29.11.2021

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Allmännyttiga investeringar

Alatoimenpide

19.2 Stöd till Leader-projekt

Toimenpiteen tyyppi

Leader, Åland

Toimenpiteen tarkenne

Allmännyttig investering

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt