Hanke
Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa - 230100

Strömfors Fisk – tuotannon tehostaminen ja kehittäminen

Strömfors Fisk Oy

01.01.2023 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa tehostetaan kalanjalostamon tilojen käyttöä, parannetaan työergonomiaa ja elintarvikehygieniaa

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Hankenumero

230100

Aloituspäivämäärä

01.01.2023

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kestävä vesiviljely, jalostus ja kauppa

Alatoimenpide

2.2 Kalastus- ja vesiviljelytuotteiden kaupan pitämisen, laadun, lisäarvon ja jalostamisen edistäminen

Toimenpiteen tyyppi

Kauppa, jalostus, laatu ja lisäarvo

Toimenpiteen tarkenne

Kalan jalostuksen kasvu- ja kehitysinvestoinnit

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt