Projekt
Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring - 230100

Strömfors Fisk – tuotannon tehostaminen ja kehittäminen

Strömfors Fisk Oy

01.01.2023 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa tehostetaan kalanjalostamon tilojen käyttöä, parannetaan työergonomiaa ja elintarvikehygieniaa

Mer information

Program/Fond

Euroopan meri-, kalatalous- ja vesiviljelyrahaston Suomen ohjelma 2021–2027

Projektnummer

230100

Startdatum

01.01.2023

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Åtgärd

Hållbart vattenbruk, beredning och saluföring

Underåtgärd

2.2 Främja saluföring, kvalitet och mervärde för fiskeri- och vattenbruksprodukter samt beredning av sådana produkter

Typ av åtgärd

Främja saluföring, kvalitet och mervärde

Åtgärdens specifierare

Investeringar i tillväxt och utveckling av förädling av fisk

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner