Hanke
Kehittämishanke - 261688

Sukupolvet maatilan kehittämisen ketjussa – Onnistuneet omistajavaihdokset

Suomen Yrittäjäopisto Oy

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Sukupolvet maatilan kehittämisen ketjussa – Onnistuneet omistajanvaihdokset -hankkeessa muodostetaan koulutuskokonaisuus maatilan sujuvasta, hallitusta ja suunnitelmallisesta sukupolvenvaihdoksesta. Hankkeen toteuttajana toimii Suomen Yrittäjäopisto. Hanke on kohdennettu 1–7 vuoden sisällä sukupolvenvaihdosta tekeville maatilayrittäjille. Koulutuskokonaisuus pitää sisällään sekä liiketoiminnan suunnittelua- eri näkökohdista, että luopujien ja jatkajien tavoitteita. Toteutus jakaantuu yhteisiin tilaisuuksiin ja jatkajille ja luopujille eriytettyihin omiin tilaisuksiin. Kokonaisuudesta muodostuu luopujan polku, jatkajan polku sekä myös maatilan tulevaisuuden suunnitelma, johon molemmat osapuolet voivat olla vaikuttamassa ja ovat lopputulokseen myös sitoutuneita. Koulutuksen aikana saadaan osaamista työstää maatilan liiketoiminnan vaihtoehtoisia suunnitelmia sekä talouslaskelmia. Koulutuksen avulla pyritään varmistamaan sujuva sukupolvenvaihdos, joka hyödyntää molempien sukupolvien osaamista ja mahdollistaa tilan menestyksekkään tulevaisuuden. Koulutuksen myötä luopuja voi siirtää tietoaan ja kokemustaan eteenpäin, kun taas jatkaja voi rakentaa vahvan pohjan liiketoiminnalle ja omaksua tarvittavia taitoja. Tavoitteena on siis varmistaa, että maatilan sukupolvenvaihdos on suunniteltu huolellisesti ja että kummallakin sukupolvella on tarvittava osaaminen ja tuki siirtyäkseen saumattomasti uuteen rooliin. Koulutus luo vankan perustan tulevaisuuden menestykselle yhdistämällä perinteisen osaamisen ja modernit liiketoimintataidot. Hankkeen tavoitteena on saada laajempi näkymä maatilan sukupolvenvaihdokseen. Tehdä koko suunnitteluprosessista kokonaisvaltaisempi ja laajempi kokonaisuus. Tavoitteena on muodostaa ihan oma vaikuttava koulutus, jonka jokainen maatilan sukupolvenvaihdosta suunnitteleva haluaa käydä läpi.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

261688

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Koulutushanke

Toimenpiteen tyyppi

Koulutushankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koulutus maatalouden alkutuotannon, maataloustuotteiden jalostuksen tai kaupan pitämisen alalla toimiville pk-yrityksille

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO0

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt