Projekt
Utvecklingsprojekt - 261688

Sukupolvet maatilan kehittämisen ketjussa – Onnistuneet omistajavaihdokset

Suomen Yrittäjäopisto Oy

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Sukupolvet maatilan kehittämisen ketjussa – Onnistuneet omistajanvaihdokset -hankkeessa muodostetaan koulutuskokonaisuus maatilan sujuvasta, hallitusta ja suunnitelmallisesta sukupolvenvaihdoksesta. Hankkeen toteuttajana toimii Suomen Yrittäjäopisto. Hanke on kohdennettu 1–7 vuoden sisällä sukupolvenvaihdosta tekeville maatilayrittäjille. Koulutuskokonaisuus pitää sisällään sekä liiketoiminnan suunnittelua- eri näkökohdista, että luopujien ja jatkajien tavoitteita. Toteutus jakaantuu yhteisiin tilaisuuksiin ja jatkajille ja luopujille eriytettyihin omiin tilaisuksiin. Kokonaisuudesta muodostuu luopujan polku, jatkajan polku sekä myös maatilan tulevaisuuden suunnitelma, johon molemmat osapuolet voivat olla vaikuttamassa ja ovat lopputulokseen myös sitoutuneita. Koulutuksen aikana saadaan osaamista työstää maatilan liiketoiminnan vaihtoehtoisia suunnitelmia sekä talouslaskelmia. Koulutuksen avulla pyritään varmistamaan sujuva sukupolvenvaihdos, joka hyödyntää molempien sukupolvien osaamista ja mahdollistaa tilan menestyksekkään tulevaisuuden. Koulutuksen myötä luopuja voi siirtää tietoaan ja kokemustaan eteenpäin, kun taas jatkaja voi rakentaa vahvan pohjan liiketoiminnalle ja omaksua tarvittavia taitoja. Tavoitteena on siis varmistaa, että maatilan sukupolvenvaihdos on suunniteltu huolellisesti ja että kummallakin sukupolvella on tarvittava osaaminen ja tuki siirtyäkseen saumattomasti uuteen rooliin. Koulutus luo vankan perustan tulevaisuuden menestykselle yhdistämällä perinteisen osaamisen ja modernit liiketoimintataidot. Hankkeen tavoitteena on saada laajempi näkymä maatilan sukupolvenvaihdokseen. Tehdä koko suunnitteluprosessista kokonaisvaltaisempi ja laajempi kokonaisuus. Tavoitteena on muodostaa ihan oma vaikuttava koulutus, jonka jokainen maatilan sukupolvenvaihdosta suunnitteleva haluaa käydä läpi.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

261688

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Utbildningsprojekt

Typ av åtgärd

Utbildningsprojekt

Åtgärdens specifierare

Utbildning för små och medelstora företag inom jordbrukets primärproduktion, förädling av jordbruksprodukter eller saluföring

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO0

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner