Hanke
Kehittämishanke - 167584

Suomalainen villa hyötykäyttöön, VILLA -hanke

ProAgria Etelä-Suomi ry

31.07.2021 - 30.03.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on lisätä kotimaisen villan saatavuutta ja käyttöä yhteistyössä villan jatkojalostajien kanssa. Hankkeessa luotujen toimintamallien avulla villan talteenotto lisääntyy lammastiloilla. Tämä mahdollistaa villasta saatavia lisätuloja. Lampureille tehtävien työohjeiden avulla isompi osa villan laadusta on korkeammissa laatuluokissa ja lajittelutyö helpottuu lammastiloilla. Villan laatuluokitusten standardoinnin avulla luokittelu on helpompaa tehdä. Yhteistyöverkostojen avulla jokaiselle villalle löytyy helpommin käyttötarkoitus. Hankkeen toiminta-aika on 1.8.2021-31.12.2022. Hankkeen toiminta-alueena ovat Varsinais-Suomen, Pirkanmaan, Etelä-Pohjanmaan ja Pohjanmaan Ely-keskusten alueet. Hankkeen toteuttavat ProAgria Etelä-Suomi ry ja ProAgria Etelä-Pohjanmaa ry.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

167584

Aloituspäivämäärä

31.07.2021

Loppumispäivämäärä

30.03.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.2 Uusien tuotteiden ja menetelmien kehittäminen

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt