Hanke
Kehittämishanke - 200014

Sustainable paths towards the future – kestäviä polkuja tulevaisuuteen

Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry

31.03.2022 - 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeen tavoitteena on edesauttaa ja luoda uutta kansainvälistä toimintaa ja uusia kansainvälisiä yhteyksiä Leader Ravakan alueelle, rohkaista erityisesti pieniä maaseudun toimijoita kansainvälistymään sekä löytää kansainvälisiä hankekumppaneita ja muita kansainvälisiä kontakteja paikallisille kansainvälisyydestä kiinnostuneille toimijoille. Samalla hankkeessa aktivoidaan alueen ruohonjuuritason toimijoita toimimaan kestävän kehityksen parissa erityisesti kansainvälisten yhteistyömahdollisuuksien kautta. Leader Ravakan alueella suorien kansainvälisten suhteiden lisäksi mikään muu taho ei pyri edistämään alueen yhdistystoimijoiden kansainvälistymistä. Leader Ravakalla on omien ja Leader-ryhmien yhteisten kansainvälisten hankkeiden kautta sekä erityisesti viitisen vuotta kestäneen aikaisemman kansainvälistymishankkeen kautta mittavasti kokemusta kansainvälistymisen tukemisesta ja sen mahdollisuuksista.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

200014

Aloituspäivämäärä

31.03.2022

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt