Projekt
Utvecklingsprojekt - 200014

Sustainable paths towards the future – kestäviä polkuja tulevaisuuteen

Maaseudun kehittämisyhdistys Ravakka ry

31.03.2022 - 30.12.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeen tavoitteena on edesauttaa ja luoda uutta kansainvälistä toimintaa ja uusia kansainvälisiä yhteyksiä Leader Ravakan alueelle, rohkaista erityisesti pieniä maaseudun toimijoita kansainvälistymään sekä löytää kansainvälisiä hankekumppaneita ja muita kansainvälisiä kontakteja paikallisille kansainvälisyydestä kiinnostuneille toimijoille. Samalla hankkeessa aktivoidaan alueen ruohonjuuritason toimijoita toimimaan kestävän kehityksen parissa erityisesti kansainvälisten yhteistyömahdollisuuksien kautta. Leader Ravakan alueella suorien kansainvälisten suhteiden lisäksi mikään muu taho ei pyri edistämään alueen yhdistystoimijoiden kansainvälistymistä. Leader Ravakalla on omien ja Leader-ryhmien yhteisten kansainvälisten hankkeiden kautta sekä erityisesti viitisen vuotta kestäneen aikaisemman kansainvälistymishankkeen kautta mittavasti kokemusta kansainvälistymisen tukemisesta ja sen mahdollisuuksista.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Projektnummer

200014

Startdatum

31.03.2022

Slutdatum

30.12.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner