Hanke
Yleishyödyllinen investointihanke - 21654

Svenska Gården 2020

FÖRENINGEN SVENSKA GÅRDEN R.F.

01.05.2016 - 25.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

En utveckling av Svenska Gården i Jakobstad. Med projekt Svenska Gården 2020 vill vi göra Svenska Gården lättillgänglig, öka dess användningsgrad och öppna upp och göra Svenska Gården attraktiv för nya målgrupper. Vi vill med verksamheten i Svenska gården befrämja social inkludering och samarbete mellan olika grupper i samhället, samt befrämja kontakterna över kultur- och generationsgränserna. Från Aktion Österbotten ansöker vi om finansiering för fas B, som utgör kärnan i vårt projekt, köket, som är Svenska Gårdens hjärta. Fas B inkluderar en modernisering av köket och de intilliggande rummen, så att man får mer mångsidig användning av köket, bl.a. som ett undervisningskök.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

21654

Aloituspäivämäärä

01.05.2016

Loppumispäivämäärä

25.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Yleishyödyllinen investointihanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, investointi

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt