Hanke
Kehittämishanke - 174377

Syötävän hyvää

Ukipolis Oy

31.08.2021 - 29.06.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kerätään tietoa alueen alkutuotannon tuotteiden pakkaamisen yhteydessä syntyvästä hävikistä. Myös kaupoista kertyvistä HeVi-hävikkituotteista kartoitetaan mahdollisuuksia niiden uudelleen hyödyntämiseen. Kartoituksessa selvitetään mm. määrät, laadut ja lajikkeet. Hankkeessa ideoidaan hävikkiraaka-aineista valmistettavia elintarviketuotteita, joiden makumaailmassa tuodaan esille erilaisia ruokakulttuureja ja etnisiä makuja. Turun ammattikorkeakoulun ollessa hankkeen kumppanina, pystytään kokeilutyössä hyödyntämään elintarvikealan opintokokonaisuuksia. Turun amk:n opintokokonaisuuksissa syntyneiden uusien tuotteiden kehittämisessä kuluttajien mieltymysten ja käyttäytymisen ymmärtäminen on ratkaisevassa roolissa. Kokeilujen ja kartoitusten avulla tutkitaan kuluttajakäyttäytymistä sekä ruokaan ja ruokahävikkiin liittyviä arvoja ja ennakkoasenteita. Näin edetään kohti EU:n asettamaa tavoitetta ruokahävikin puolittamisesta (konkreettinen tavoite).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

174377

Aloituspäivämäärä

31.08.2021

Loppumispäivämäärä

29.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt