Hanke
Utvecklingsprojekt - 174377

Syötävän hyvää

Ukipolis Oy

31.08.2021 - 30.12.2022

Är igång

Julkinen hankekuvaus

Hankkeessa kerätään tietoa alueen alkutuotannon tuotteiden pakkaamisen yhteydessä syntyvästä hävikistä. Myös kaupoista kertyvistä HeVi-hävikkituotteista kartoitetaan mahdollisuuksia niiden uudelleen hyödyntämiseen. Kartoituksessa selvitetään mm. määrät, laadut ja lajikkeet. Hankkeessa ideoidaan hävikkiraaka-aineista valmistettavia elintarviketuotteita, joiden makumaailmassa tuodaan esille erilaisia ruokakulttuureja ja etnisiä makuja. Turun ammattikorkeakoulun ollessa hankkeen kumppanina, pystytään kokeilutyössä hyödyntämään elintarvikealan opintokokonaisuuksia. Turun amk:n opintokokonaisuuksissa syntyneiden uusien tuotteiden kehittämisessä kuluttajien mieltymysten ja käyttäytymisen ymmärtäminen on ratkaisevassa roolissa. Kokeilujen ja kartoitusten avulla tutkitaan kuluttajakäyttäytymistä sekä ruokaan ja ruokahävikkiin liittyviä arvoja ja ennakkoasenteita. Näin edetään kohti EU:n asettamaa tavoitetta ruokahävikin puolittamisesta (konkreettinen tavoite).

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014 - 2020 (siirtymäkausi 2021 - 2022)

Hankenumero

174377

Aloituspäivämäärä

31.08.2021

Loppumispäivämäärä

30.12.2022

Onko Leader

kyllä

Toimenpide

Utvecklingsprojekt

Alatoimenpide

16.10 Andra samarbetsprojekt

Toimenpiteen tyyppi

Samarbete

Toimenpiteen tarkenne

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Hankeluonne

Lokal/Regional

Erityistavoite

1

Asiasanat

Livsmedel
nya tjänster
närproducerad mat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt