Projekt
Utvecklingsprojekt - 174377

Syötävän hyvää

Ukipolis Oy

31.08.2021 - 29.06.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Hankkeessa kerätään tietoa alueen alkutuotannon tuotteiden pakkaamisen yhteydessä syntyvästä hävikistä. Myös kaupoista kertyvistä HeVi-hävikkituotteista kartoitetaan mahdollisuuksia niiden uudelleen hyödyntämiseen. Kartoituksessa selvitetään mm. määrät, laadut ja lajikkeet. Hankkeessa ideoidaan hävikkiraaka-aineista valmistettavia elintarviketuotteita, joiden makumaailmassa tuodaan esille erilaisia ruokakulttuureja ja etnisiä makuja. Turun ammattikorkeakoulun ollessa hankkeen kumppanina, pystytään kokeilutyössä hyödyntämään elintarvikealan opintokokonaisuuksia. Turun amk:n opintokokonaisuuksissa syntyneiden uusien tuotteiden kehittämisessä kuluttajien mieltymysten ja käyttäytymisen ymmärtäminen on ratkaisevassa roolissa. Kokeilujen ja kartoitusten avulla tutkitaan kuluttajakäyttäytymistä sekä ruokaan ja ruokahävikkiin liittyviä arvoja ja ennakkoasenteita. Näin edetään kohti EU:n asettamaa tavoitetta ruokahävikin puolittamisesta (konkreettinen tavoite).

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Projektnummer

174377

Startdatum

31.08.2021

Slutdatum

29.06.2024

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

16.10 Andra samarbetsprojekt

Typ av åtgärd

Samarbete

Åtgärdens specifierare

Projekt som inte omfattar statligt stöd (100 procent)

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner