Hanke
Investointihanke - 261749

Sysmän Pump track

Sysmän kunta

- 30.12.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Sysmän kunnan tavoitteena on mahdollistaa ja tukea paikallisten perheiden, lasten ja nuorten omaehtoisen liikunnan harrastamista. Pump track -hankkeen tavoitteena on kasvattaa kuntalaisten matalan kynnyksen liikkumista ja liikuntakasvatusta tarjoamalla kuntalaisille kattavia ilmaisia lähiliikunnan muotoja. Lisäksi radan rakentamisella halutaan mahdollistaa osallistavaa toimintaa kuntalaisille ja luoda uusia kohtaamispaikkoja kaikenikäisille ihmisille. Hanketta on suunniteltu yhteistyössä Sysmän Sisu ry:n ja hankkeen kohderyhmän kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

261749

Loppumispäivämäärä

30.12.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Investointihanke

Alatoimenpide

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Toimenpiteen tarkenne

Yleishyödylliset maaseudun toimintaympäristön kehittämisen investoinnit

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt