Hanke
Valmisteluraha - 271953

Tahkon yritysryhmähankkeen valmistelu

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

- 29.04.2024

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Valmisteluhankkeessa kootaan Tahkon matkailukeskuksen alueelta kansainvälisille markkinoille sopivien yritysten verkosto ja selvitetään potentiaalisten yhteisten matkailutuotteiden/-pakettien tarjonta esim. alueella toimivien matkailuyrittäjien kanssa. Samalla sitoutetaan yritykset yhteiseen yritysryhmähankkeeseen, jonka hakemus syntyy valmisteluhankkeen aikana. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Savonia-ammattikorkeakoulun projektipäällikkö tarvittaessa apunaan Savonian TKI-asiantuntija/-t. Hankkeen aikana toteutetaan 2 työpajaa, joihin osallistetaan Tahkon alueen yrittäjät. Työpajojen pohjalta muodostetaan yritysryhmä (3-6), joiden kanssa aloitetaan kokoamaan varsinaista yritysryhmähankesuunnitelmaa. Samalla kartoitetaan noin tunnin ajomatkan päässä Tahkolta olevia muita matkailuyrityksiä ja niiden palveluja, jotka sopivat Tahkon tuotepaketteihin. Valmisteluhanke toteutetaan 21.12.2023-30.4.2024 aikana, jolloin kootaan yritysryhmä (maks. 10 yritystä), tehdään heidän kanssa toimintasuunnitelmat yritysryhmähankkeeseen, allekirjoitetaan aiesopimukset ja kootaan hankehakemus. Kohderyhmänä ovat Tahkon alueen ja sen lähellä olevat matkailuyritykset, joilla on kansainvälisille markkinoille sopivia matkailutuotteita. Hyödynsaajina ovat yritysryhmähankkeeseen sitoutuvat yritykset.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

271953

Loppumispäivämäärä

29.04.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Maaseututyyppi

Ydinmaaseutu

Toimenpide

Valmisteluraha

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Yritys- tai viljelijäryhmähankkeen valmisteluraha, 5 000 €

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt