Projekt
Beredningspenning - 271953

Tahkon yritysryhmähankkeen valmistelu

Savonia-ammattikorkeakoulu oy

- 29.04.2024

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Valmisteluhankkeessa kootaan Tahkon matkailukeskuksen alueelta kansainvälisille markkinoille sopivien yritysten verkosto ja selvitetään potentiaalisten yhteisten matkailutuotteiden/-pakettien tarjonta esim. alueella toimivien matkailuyrittäjien kanssa. Samalla sitoutetaan yritykset yhteiseen yritysryhmähankkeeseen, jonka hakemus syntyy valmisteluhankkeen aikana. Hankkeen toteuttamisesta vastaa Savonia-ammattikorkeakoulun projektipäällikkö tarvittaessa apunaan Savonian TKI-asiantuntija/-t. Hankkeen aikana toteutetaan 2 työpajaa, joihin osallistetaan Tahkon alueen yrittäjät. Työpajojen pohjalta muodostetaan yritysryhmä (3-6), joiden kanssa aloitetaan kokoamaan varsinaista yritysryhmähankesuunnitelmaa. Samalla kartoitetaan noin tunnin ajomatkan päässä Tahkolta olevia muita matkailuyrityksiä ja niiden palveluja, jotka sopivat Tahkon tuotepaketteihin. Valmisteluhanke toteutetaan 21.12.2023-30.4.2024 aikana, jolloin kootaan yritysryhmä (maks. 10 yritystä), tehdään heidän kanssa toimintasuunnitelmat yritysryhmähankkeeseen, allekirjoitetaan aiesopimukset ja kootaan hankehakemus. Kohderyhmänä ovat Tahkon alueen ja sen lähellä olevat matkailuyritykset, joilla on kansainvälisille markkinoille sopivia matkailutuotteita. Hyödynsaajina ovat yritysryhmähankkeeseen sitoutuvat yritykset.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

271953

Slutdatum

29.04.2024

Är det ett Leader-projekt?

ei

Typ av landsbygd

Kärnlandsbygd

Åtgärd

Beredningspenning

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Beredningspenning för företags- eller jordbrukarsgruppsprojekt, 5 000 €

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner