Hanke
Kehittämishanke - 113128

Taikayöntien matkailupalveluiden kasvu -verkostoselvitys

Urjalan kunta

29.02.2020 - 16.09.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hankkeella selvitetään matkailutoimialan yritysten kehittämistarpeita yksittäisenä yrityksenä ja matkailutoimijoiden verkostona. Hankkeen tavoitteena on hahmottaa yritysten ja verkoston kehittämiskohteita mm. matkailupalveluiden digitalisaatiossa, markkinoinnissa, palvelusuunnittelussa ja tuotteistamisessa sekä löytää yrityksiä, jotka ovat kiinnostuneita yhteistoimintamahdollisuuksista. Kartoituksen tavoitteena on matkailutoimialan yritysten toimintojen synergiamahdollisuuksien tunnistaminen tunnettavuuden ja näkyvyyden lisäämiseksi ja matkailutulon kasvun aikaansaamiseksi toimintoja yhdistämällä. Hanke on avoin kaikille Urjalassa toimiville matkailutoimialan yrityksille sekä näitä toimialoja sivuavien alojen yrityksille. Hankkeeseen on mahdollista osallistua myös yritys, joka on kiinnostunut yhteistyöstä urjalalaisten toimijoiden kanssa. Hankkeen tarjoamasta mahdollisuudesta tiedotetaan käyttämällä sekä sähköistä että painettua mediaa, jotta voidaan varmistaa mahdollisimman laajalle joukolle mahdollisuus osallistua.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

113128

Aloituspäivämäärä

29.02.2020

Loppumispäivämäärä

16.09.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.1 Selvitykset ja suunnitelmat

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Selvitykset ja suunnitelmat

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt