Hanke
Kehittämishanke - 259588

Tallissa ja tienpäällä 2023-2025

Kangasalan Seudun 4H-yhdistys r.y.

- 30.12.2025

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Talissa ja tienpäällä 2023-2025 Toteutuksesta vastaa Kangasalan Seudun 4H-yhdistys. Hankkeen aikana yhteistyöhön kutsutaan mukaan Kangasalan kaupungin kouluja. Yhteistyötä haetaan myös valtakunnallisen Moottoripaja-toiminnan kanssa. Paikalliset kyläyhdistykset, yrittäjäyhdistykset ja muut toimijat huomioidaa toteutuksessa laajasti. Poliisi, pelastuslaitos ja muut mahdolliset viranomaistahot pyydetään mukaan vähintään isompiin tilaisuuksiin. Hankkeen kohderyhmä kangasalalaiset Sahalahdella ja Kuhmalahdella asuvat 12-20 -vuotiaat lapset ja nuoret ovat pääkohderyhmä. Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa tapaamisten muotoon ja sisältöihin. Hanke on onnistunut, jos hankeaikana toiminta saadaan vakiinnutettua niin, että sitoutuneita aikuisia löytyy hankkeen jälkeenkin kokoontumisia jatkamaan. Hankkeessa syntyy liikennekasvatusta edistävien koulutusten malli, jonka avulla vastaavia koulutuksia ja teemapäiviä voidaan järjestää hankkeen jälkeenkin eri toimijoiden kanssa. Hankkeen lopussa kirjataan ylös myös hankkeen myötävaikutuksella syntyneiden nuorten 4H-yritysten määrä ja nuorten uusien aiheeseen liittyvien työpaikkojen määrä.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Hankenumero

259588

Loppumispäivämäärä

30.12.2025

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Maaseututyyppi

Ulompi kaupunkialue

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

Maaseudun palvelujen ja toimintaympäristön kehittämisen yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tarkenne

Koordinointi- ja aktivointihankkeet

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Kohdealue

SO8

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt