Projekt
Utvecklingsprojekt - 259588

Tallissa ja tienpäällä 2023-2025

Kangasalan Seudun 4H-yhdistys r.y.

- 30.12.2025

Är igång

Offentlig projektbeskrivning

Talissa ja tienpäällä 2023-2025 Toteutuksesta vastaa Kangasalan Seudun 4H-yhdistys. Hankkeen aikana yhteistyöhön kutsutaan mukaan Kangasalan kaupungin kouluja. Yhteistyötä haetaan myös valtakunnallisen Moottoripaja-toiminnan kanssa. Paikalliset kyläyhdistykset, yrittäjäyhdistykset ja muut toimijat huomioidaa toteutuksessa laajasti. Poliisi, pelastuslaitos ja muut mahdolliset viranomaistahot pyydetään mukaan vähintään isompiin tilaisuuksiin. Hankkeen kohderyhmä kangasalalaiset Sahalahdella ja Kuhmalahdella asuvat 12-20 -vuotiaat lapset ja nuoret ovat pääkohderyhmä. Nuorilla on mahdollisuus vaikuttaa tapaamisten muotoon ja sisältöihin. Hanke on onnistunut, jos hankeaikana toiminta saadaan vakiinnutettua niin, että sitoutuneita aikuisia löytyy hankkeen jälkeenkin kokoontumisia jatkamaan. Hankkeessa syntyy liikennekasvatusta edistävien koulutusten malli, jonka avulla vastaavia koulutuksia ja teemapäiviä voidaan järjestää hankkeen jälkeenkin eri toimijoiden kanssa. Hankkeen lopussa kirjataan ylös myös hankkeen myötävaikutuksella syntyneiden nuorten 4H-yritysten määrä ja nuorten uusien aiheeseen liittyvien työpaikkojen määrä.

Mer information

Program/Fond

Euroopan maaseuturahasto 2023–2027

Projektnummer

259588

Slutdatum

30.12.2025

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Typ av landsbygd

Yttre stadsområde

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

Samarbetsprojekt för utveckling av service och verksamhetsmiljö på landsbygden

Typ av åtgärd

Samarbetsprojekt

Åtgärdens specifierare

Koordinerings- och aktiveringsprojekt

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Målområde

SO8

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner