Hanke
Kehittämishanke - 65364

Tarveselvitys yritysryhmähankkeille Kyrönmaalla

Vaasanseudun Kehitys Oy - Vasaregionens Utveckling Ab

31.01.2018 - 14.11.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

VASEK Oy:n tapaamisissa yrittäjien, yrittäjäyhdistysten sekä YHYRES ry:n ja ELY-keskuksen kanssa on tullut esiin tarve selvittää yritysten kehittämistarpeita, etenkin koska tällä ohjelmakaudella yrityskohtaisia kehittämistukia ei maaseuturahastolla ole käytettävissä. Hankkeen tavoite on koota yritysten kehittämistarpeita Kyrönmaalla ja sen pohjalta kartoittaa mahdollisuus yritysryhmähankkeiden luomiselle. Tavoitteena on aikaansaada vähintään yksi yritysryhmähanke. Lisäksi tavoitteena on informoida yrityksiä myös muista asiantuntijapalveluista sekä yritystuista ja sitä kautta aktivoida yrityksiä kehitykseen Kyrönmaalla. Hanke tehdään yhteistyössä Yhyres Ry:n kanssa

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

65364

Aloituspäivämäärä

31.01.2018

Loppumispäivämäärä

14.11.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt