Hanke
Kehittämishanke - 15240

Teknologiaa teollisuuteen, kartoitushanke pk- ja mikroyrityksiin

Ukipolis Oy

08.10.2015 - 01.03.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Teknologiaa teollisuuteen - kartoittamishankkeessa yritysten erikoisosaaminen sekä kehittämispotentiaalin lähtö- ja tahtotilan kartoitetaan. Näistä tiedoista luodaan matriisi, jonka avulla pystymme suunnittelemaan tulevia kehittämistarpeita ja -projekteja yritysten tarpeeseen. Seuduillamme on pieniä (1 - 50 henkeä työllistäviä) ja keskisuuria teollisuuden yrityksiä, jotka työllistävät merkittävän määrän ihmisiä. Seutukaupunki-toimijoiden yhteinen tahto on olla auttamassa ja kehittämässä alueidemme teollisuuden yritysten osaamisen tason nostamista, kehittymistä ja verkostoitumista. Yritysten lähtötilanteen lisäksi kartoitetaan päähankkijoiden odotukset ja kriteerit alihankkijoista sekä yhteistyökumppaneista. Näin pienet yritykset saavat tiedon mitä heiltä odotetaan, mitä kehittää ja minkälaiselle osaamiselle on tarvetta ja kysyntää. Samalla kun kartoitamme välitämme tietoa eri kehittämispolkujen mahdollisuuksista ja saatavilla olevista yritysten kehittämistuista. Hankkeen avulla löydämme kehityshakuiset ja - haluiset yritykset. Pyrimme aktivoidaan yrityksiä kehittämään toimintaansa. Hankkeen tuloksien avulla pystytään kohdentamaan tietoa yrityksiin, luomaan verkostoja ja synnyttämään yritysryhmähankkeita. Hankkeemme on tarkoitus toimia tulevien kehittämishankkeiden täsmä - tiedon tuottajana. Näin toimintaympäristö palvelee parhaiten yrityksiä, uudistumalla itse. Alueiden välinen yhteistyö syventyy ja voimme hyödyntää resursseja, erikoisosaamista ja tietotaitoa viisaasti. Hankkeen aikana kerätään tietoa ja kokemuksia hyvien käytäntöjen hyödyntämiseksi tulevia hankkeita silmällä pitäen. Uusista materiaaleista, teknologioista ja erilaisista kehittämistyökaluista on seuduillamme korkeaa tietoa ja osaamista. Pääajatuksena on uusien teknologioiden, materiaalitiedon, menetelmien ja kehittämistyökalujen käyttöönoton edistäminen teollisissa yrityksissä ja samalla mahdollistaa uusien ideoiden ja yritysten syntyminen, jotka tarjoavat teknologiapalveluitaan teollisuudelle.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

15240

Aloituspäivämäärä

08.10.2015

Loppumispäivämäärä

01.03.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.10 Muut yhteistyöhankkeet

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Valtiontukea sisältämätön hanke (100 %)

Hankeluonne

Alueiden välinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt