Hanke
Kehittämishanke - 83907

Tiedostava metsätilan omistus

Suomen metsäkeskus - Finlands skogscentral

28.02.2019 - 30.11.2023

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tiedostava metsätilan omistus -hankkeessa edistetään metsätilusjärjestelyjen käynnistämistä ja yhteismetsien laajentumista Pohjois-Pohjanmaalla. Tietoa metsien hyödyntämismahdollisuuksien lisäämisestä ja metsätalouden harjoittamisen kannattavuuden parantamisesta tilusjärjestelyillä viedään erityisesti niille metsänomistajille, joiden metsät sijaitsevat tilusrakenteeltaan haastavilla alueilla. Toiseksi jaetaan tietoa yhteismetsille ja metsänomistajille yhteismetsään liittymisen mahdollisuuksista. Tiedonvälitystä tehdään yhteistyössä metsäalan toimijoiden kanssa. Hankkeen tavoitteena on, että metsänomistajat tiedostavat mahdollisuutensa lisätä metsäomaisuudestaan saamiaan hyötyjä, jolloin myös kohdealueiden metsätaloudellinen aktiivisuus kasvaa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

83907

Aloituspäivämäärä

28.02.2019

Loppumispäivämäärä

30.11.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

1.2 Tiedonvälitys ja esittelytoimet

Toimenpiteen tyyppi

Koulutus ja tiedonvälitys

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonvälitys ja esittelytoimet, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt