Hanke
Kehittämishanke - 14160

Tienoon Komeljanttarit

Savonlinnan 4H-yhdistys ry

20.09.2015 - 30.01.2019

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Tienoon Komeljanttarit on vuosina 2015-2016 toteutettava hanke, jossa tehdään yhdessä kylien toimijoiden, erityisesti lasten ja nuorten kanssa, yhteisöteatteri. Yhteisöteatteritoiminnan avulla tarjotaan kylien lapsille ja nuorille harrastustoimintaa sekä oman näköinen osallistava tapahtuma omalla kylällä. Hankkeella pyritään tukemaan kylien omaa palvelutoimintaa ja tuomaan yhteen yhteisen projektin ja päämäärän kautta kylien asukkaita yli sukupolvien tai kylän merkityssuhteiden. Hankkeen lähtökohtana on, että kylät ovat asukkaidensa hyvinvoinnin näköisiä. Hanke organisoi teatteriprojektin, kokoamalla yhteistyökumppanit, nuorten tiimit ja runkoesityksen, josta vastaa asiantunteva nuorista koostuva ydintiimi. Runkoesitys viedään kylätaloille ja siihen osallistetaan kylien lapsia, nuoria ja yhteistyökumppaneita. Tienoon Komeljanttarit vievät esityksen toteutuksen kylille ennen itse esitystä järjestettävien harrastepajojen avulla. Harrastepajat tarjoavat ilmaisutaidon, kierrätyskäsitöiden sekä sosiaalisen median tekemistä ja osaamista kyläläisille. Pajat toteutetaan yhteistyössä kylän omien toimijoiden ja organisaatioiden kanssa.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

14160

Aloituspäivämäärä

20.09.2015

Loppumispäivämäärä

30.01.2019

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt