Projekt
Utvecklingsprojekt - 14160

Tienoon Komeljanttarit

Savonlinnan 4H-yhdistys ry

20.09.2015 - 30.01.2019

Avslutat

Offentlig projektbeskrivning

Tienoon Komeljanttarit on vuosina 2015-2016 toteutettava hanke, jossa tehdään yhdessä kylien toimijoiden, erityisesti lasten ja nuorten kanssa, yhteisöteatteri. Yhteisöteatteritoiminnan avulla tarjotaan kylien lapsille ja nuorille harrastustoimintaa sekä oman näköinen osallistava tapahtuma omalla kylällä. Hankkeella pyritään tukemaan kylien omaa palvelutoimintaa ja tuomaan yhteen yhteisen projektin ja päämäärän kautta kylien asukkaita yli sukupolvien tai kylän merkityssuhteiden. Hankkeen lähtökohtana on, että kylät ovat asukkaidensa hyvinvoinnin näköisiä. Hanke organisoi teatteriprojektin, kokoamalla yhteistyökumppanit, nuorten tiimit ja runkoesityksen, josta vastaa asiantunteva nuorista koostuva ydintiimi. Runkoesitys viedään kylätaloille ja siihen osallistetaan kylien lapsia, nuoria ja yhteistyökumppaneita. Tienoon Komeljanttarit vievät esityksen toteutuksen kylille ennen itse esitystä järjestettävien harrastepajojen avulla. Harrastepajat tarjoavat ilmaisutaidon, kierrätyskäsitöiden sekä sosiaalisen median tekemistä ja osaamista kyläläisille. Pajat toteutetaan yhteistyössä kylän omien toimijoiden ja organisaatioiden kanssa.

Mer information

Program/Fond

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Projektnummer

14160

Startdatum

20.09.2015

Slutdatum

30.01.2019

Är det ett Leader-projekt?

kyllä

Åtgärd

Utvecklingsprojekt

Underåtgärd

7.4 Service på landsbygden

Typ av åtgärd

Service på landsbygden och utveckling av byar

Åtgärdens specifierare

Landsbygdsservice, utveckling

Projektkaraktär

Lokal/Regional

Taggar

Aktuellt om projektet

Projektets kontaktpersoner