Hanke
Kehittämishanke - 40540

TILA-HYKERRYS

Helsingin Yliopisto

23.04.2017 - 01.11.2021

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

TilaHYKERRYS-hankkeen toteutuksesta vastaa Helsingin Yliopiston maataloustieteiden laitos yhteistyökumppaneidensa Soilfood Oy:n ja Helsingin seudun ympäristöpalveluiden HSY:n sekä hankkeessa mukana olevien maatilojen kanssa. Hanke toteuttaa neljällä Uusimaalaisella maatilalla kierrätyslannoituskaistakokeen, joissa kehitetään kierrätyslannoitustuotteita ja tuotetaan tietoa kierrätyslannoituksen vaikutuksista. Hanke täydentää vuonna 2016 käynnistynyttä HYKERRYS-hanketta, joka toteuttaa yhdessä osallistuvien yritysten kanssa kierrätyslannoitteiden kenttäkoetta yhdellä koepaikalla Helsingin kaupungin Haltialan tilalla. Tämän täydentävän hankkeen avulla saadaan tietoa ja kokemusta kierrätyslannoituksen toimivuudesta käytännön tilaympäristössä. TilaHYKERRYS (1) demonstroi kierrätyslannoituksen vaihtoehtoja, toteutustapoja ja toimivuutta (jätevesiliete-, mädäte-, komposti-, lantapohjaiset eri tavoin tuotteistetut lannoitteet) käytännön maatilaympäristössä, (2) mahdollistaa, että osallistuvat kierrätyslannoitusyritykset saavat tietoa ja palautetta käytännöstä, (3) tuottaa HYKERRYS-hankkeen kenttäkoetta täydentävää tietoa kierrätyslannoituksen vaikutuksesta sadon määrään ja laatuun, maaperään, taloudelliseen kannattavuuteen ja (laskennallisesti) ravinnepäästöihin, ja (4) tuottaa tietoa ja kokemuksia kierrätyslannoitteiden käytännön mittakaavan levitysteknologiasta. Tavoiteltu ensisijainen tiedotuskanava ovat viljelijöiden laajasti lukemat ammatilliset lehdet: hankkeeseen osallistuu tässä tehtävässä Agrimedia Oy, joka tulee tarjoamaan usean vuotuisen artikkelin kuvitettua juttusarjaa Maatilan Pellervo-lehteen.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

40540

Aloituspäivämäärä

23.04.2017

Loppumispäivämäärä

01.11.2021

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.5 Energian säästöä ja ympäristön tilaa parantavat menetelmät

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Tiedonhankintahanke, teollinen tutkimus (tuki 80 %)

Hankeluonne

Vesien suojelun ja ravinteiden kierrätyksen hanke- ja yritystuet.

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt