Hanke
Kehittämishanke - 209470

Träffpunkten i Byjin

Psykosociala föreningen Träffpunkten rf

31.10.2022 - 30.08.2023

Käynnissä

Julkinen hankekuvaus

Utvecklingsprojektet erbjuder en lågtröskelverksamhet i form av en verkstad med olika sorters hantverk där deltagande är gratis för besökarna. Målet med projektet är motivationsarbete och resursförstärkande arbetet på individnivå för att uppnå en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Projektets verksamhetspunkt Hantverkstan är inom Malax kommun en ny verksamhetsform som inte kan jämföras med någon dylik verksamhet inom kommungränserna, vilket gör utvecklingsprojektet unik i sin helhet. Vi vill uppmuntra deltagarna att ingå i samhällets gemenskaper, vara aktiva medborgare och utveckla sitt välmående för att bygga fungerande människorelationer, stärka handlingskraften och uppnå en känsla av hanterbarhet i livet.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020 (siirtymäkausi 2021–2022)

Hankenumero

209470

Aloituspäivämäärä

31.10.2022

Loppumispäivämäärä

30.08.2023

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Asiasanat

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt