Hanke
Kehittämishanke - 42426

Tule kotiin

Punkalaitumen seurakunta

30.09.2017 - 03.04.2020

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Punkalaitumen seurakunnan hallinnoimassa hankkeessa tavoitteena on saada eläkkeellä olevia Punkalaitumella syntyneitä muuttamaan Punkalaitumen kunnan asukkaiksi. Välillisenä tavoitteena on uusien työpaikkojen luominen paikkakunnalle erityisesti hoiva-alalle. Hankkeelle asetetut tavoitteet eivät liity seurakunnan kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä määriteltyihin perustehtäviin eikä kunnan lakisääteisiin tehtäviin. Hanke liittyy Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmaan ja sen toteuttamiseen haetaan EU:n maaseuturahaston osarahoitusta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

42426

Aloituspäivämäärä

30.09.2017

Loppumispäivämäärä

03.04.2020

Onko kyseessä Leader-hanke?

kyllä

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

7.4 Maaseudun palvelut

Toimenpiteen tyyppi

Maaseudun palvelujen ja kylien kehittäminen

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun palvelut, kehittäminen

Hankeluonne

Paikallinen/Alueellinen

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt