Hanke
Kehittämishanke - 98464

Tuorehakekonsepti maatilamittakaavassa

Seinäjoen Ammattikorkeakoulu Oy

30.09.2019 - 10.06.2024

Päättynyt

Julkinen hankekuvaus

Hiilineutraalisuus korostuu jatkossa aiempaa enemmän ilmastonmuutoksen torjunnassa kansainvälisten sopimusten ja IPCC:n ilmastoraportin pohjalta. Maatalouden ja ruokaketjun hiilineutraalisuus ovat tässä kehityksessä mukana. Toisaalta huoltovarmuus ja ekologisuus korostuvat jatkossa kotimaisessa ruokaketjussa. Vaasan ja Helsingin yliopistojen sekä Seinäjoen ammattikorkeakoulun Tuorehakehankkeessa (2016-2019) saadut myönteiset tulokset puun tuorepoltosta ovat herättäneet laajaa huomiota. Myös viljelijöitä kiinnostaa tuorehakeketjun kustannustehokkuus. Viljelijöiden haasteeksi on tullut myös keskitetty energiahuolto. Kun maatilojen koko kasvaa, samalla huoltovarmuus ja energiansaanti korostuvat suurilla broileri- ja sikatiloilla. Kun Suomi kaupungistuu, maaseudun energiaverkkojen ylläpitoinvestoinnit voivat vähentyä suurten voimayhtiöiden ja yhteiskunnan taholta. Maatilojen energiahuolto tulee turvata kaikissa tilanteissa, ja sen paras takuu on oma tuotanto. Myös maatilojen päästöjä on vähennettävä. Manner-Suomen maaseutuohjelman EIP-hankkeen tavoitteena on kehittää ja pilotoida tuorehakekonsepti maatilamittakaavaan ajalla 1.10.2019-31.5.2021. Ensin tavoitteena on selvittää, millä edellytyksillä ja teknologiaratkaisuilla tuorehakkeen polttoa voidaan soveltaa kustannustehokkaasti ja ympäristöystävällisesti maatilakokoluokassa. Samalla suunnitellaan toimivia tuorehakekonsepteja. Toisen vaiheen tavoitteena on kehittää ja pilotoida tuorehakekonsepti maatilatason lämpölaitosmittakaavaan. Viljelijöiden, Veljekset Ala-Talkkarin, Seinäjoen ammattikorkeakoulun, Suomen metsäkeskuksen sekä Helsingin ja Vaasan yliopistojen ja sidosryhmien kanssa pilotoidaan laitoskokonaisuus, joka uuden tuorepuuta polttavan kattilateknologian ja savukaasuteknologian (hiilidioksidin talteenotto) osalta toimii maatilatasolla kustannustehokkaasti. Lisäksi julkisesta hankkeesta tiedotetaan mm. Maaseutuverkoston ja EIP-AGRIn kautta.

Lisätiedot

Ohjelma/Rahasto

Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelma 2014–2020

Hankenumero

98464

Aloituspäivämäärä

30.09.2019

Loppumispäivämäärä

10.06.2024

Onko kyseessä Leader-hanke?

ei

Toimenpide

Kehittämishanke

Alatoimenpide

16.1 Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Toimenpiteen tyyppi

Yhteistyö

Toimenpiteen tarkenne

Maaseudun innovaatioryhmät, EIP

Hankeluonne

Maaseudun innovaatioryhmä (EIP)

Ajankohtaista hankkeesta

Hankkeen yhteyshenkilöt